سامانه اتوماسیون امور اداری

مدیریت آموزش و نظارت بیمه پاسارگاد

پیگیری درخواست ورود


یا

اعلام نتیجه پیگیری درخواست

تهیه شده در واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات تدبیر

به سفارش مشاوران تدبیر آتیه فردا